Aanleg van bronbemaling

Specialist in bronbemaling

Aannemingsbedrijf Graaf is een specialist in bronbemaling. Wij laten het grondwaterpeil tijdelijk op deskundige en veilige wijze zakken. Hierdoor kan er droog gewerkt worden om bijvoorbeeld een nieuwe riolering te leggen of een kelder te bouwen. Bronbemaling wordt in Nederland ook veel gebruikt bij de aanleg van parkeergarages en tunnels. Wij kunnen de grond en het grondwater ter plaatse reinigen. Er zijn verschillende manieren voor de aanleg van bronbemaling:

Verticale bronbemaling

Bij verticale bronbemaling brengen we rondom de bouwput filters (bronnen) in. Deze worden aangesloten op een centrale zuigleiding die weer zijn uitgerust met pompen

Horizontale bronbemaling

Bij horizontale bronbemaling plaatsen wij een lange zuigbuis horizontaal op de gewenste diepte in de bodem.